Menu
EUR
 • Achteraf betalen
 • Gratis verzending vanaf 49€
 • Verzendkosten al vanaf 3,99 € (BE)
 • Met liefde ingepakt

Algemene voorwaarden

Op deze pagina vind je alle juridische voorwaarden voor het gebruik van onze website.  Neem zeker contact op met ons als je hierna nog met vragen zit.

 • 1. Algemeen
 • 2. Aanbod en bestelling
 • 3. Betaling
 • 4. Bevestiging en bestelling
 • 5. Levering
 • 6. Retour
 • 7. Garantie
 • 8. Handtekening en bewijs
 • 9. Aansprakelijkheid voor gebruik website
 • 10. Bescherming van de privacy
 • 11. Intellectuele eigendom
 • 12. Bevoegdheid en toepasselijk recht
 • 13. Klantenkaart

1. Algemeen

Deze verkoopsvoorwaarden regelen het gebruik van de website van Baby- en kinderspeciaalzaak Thilo met ondernemingsnummer BE 0822.522.287 en maatschappelijke zetel te Herentalsebaan 258, 2100 Deurne (België) (hierna ‘de verkoper ‘genoemd). De verkoopsvoorwaarden zijn ook van toepassing telkens wanneer een reservatie of bestelling via de webshop wordt geplaatst via www.thilo.be.

De website van de Thilo werd gecreëerd in opdracht van en wordt beheerd door de verkoper. Gebruikers mogen de informatie op de site kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet voor commerciële doeleinden.

Eenieder die een bestelling plaatst op de website (hierna genoemd 'de klant'), bevestigt door de bestelling een natuurlijk persoon en bovendien handelingsbekwaam te zijn.

Handelingsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun wettelijke vertegenwoordiger die eveneens gebonden is door deze verkoopsvoorwaarden en het bestelformulier zelf moet invullen dan wel de handelingsonbekwame hiertoe expliciete toestemming moet verlenen. Hierbij blijven de bepalingen uit het navolgend art. 11 omtrent de verwerking van persoonsgegevens onverkort gelden.

Het plaatsen van de bestelling houdt een betalingsverplichting in.

Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden die op de website worden gepubliceerd. Voor het plaatsen van een bestelling is het aanvaarden van de algemene voorwaarden noodzakelijk. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van de verkoper te kennen en te aanvaarden. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar en consulteerbaar via de website. 

Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de webshop werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen.

Indien een van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden van toepassing.

Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht.

De voertaal van de afgesloten overeenkomsten is Nederlands. Er kan steeds contact worden opgenomen met ons in geval van onduidelijkheid.

Inlichtingen die niet in deze voorwaarden te vinden zijn, kunnen worden teruggevonden op de website onder de rubriek ‘ Veelgestelde vragen ‘.

2. Aanbod en bestelling

Een bestelling kan enkel worden geplaatst via www.thilo.be.

Bestellingen via de website worden geacht voor niet-beroepsmatige doeleinden te worden geplaatst. Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden enkel voor consumenten in de zin van Boek VI van het Wetboek Economisch Recht, zoals ingevoegd door de Wet van 21 december 2013 houdende invoeging van boek VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht, (BS 30 december 2013; err., BS 20 januari 2014, err., BS 18 maart 2014, err., BS 24 maart 2014). Handelaars die een bestelling voor beroepsdoeleinden willen plaatsen, dienen zich desgevallend te bevragen via het contact formulier.

De verkoper verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd overeenkomstig art. 9.

De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de verkoper onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.

Een bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod. Indien iets in het aanbod of na bestelling onvoldoende duidelijk zou zijn, kan de klant steeds contact opnemen via het contact formulier voor bijkomende inlichtingen, of via e-mail aan [email protected] of op het telefoonnummer +32 3 337 23 61. Alle vragen worden zo snel als mogelijk beantwoord.

3. Betaling

De prijzen zijn deze vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW met uitzondering voor intracommunautaire zendingen aan houders van een btw-nummer, waar een Btw-tarief van 0% geldt. De klant staat zelf in voor de juistheid van het doorgegeven btw-nummer.

Alle prijzen Exclusief leveringskosten. De kosten voor verzending. De kosten voor de verzending zijn terug te vinden op de pagina “Verzenden & retourneren”

Betaling dient de levering vooraf te gaan en gebeurt via het Nederlands bedrijf MOLLIE. Zij staan in voor de volledige afhandeling van de betaling in een veilige omgeving voor de klant en de verkoper.

Er kan ook worden betaald met vouchers (cadeaubonnen, kortingsbonnen, tegoedbonnen). Indien wordt betaald met een voucher waarvan het bedrag het te betalen prijs overschrijdt, dan ontvang je een bon met het resterende bedrag bij de verzendbevestigingsemail van jouw bestelling (moment dat we artikel naar je toesturen). Deze bon blijft een jaar geldig en dit zowel online als in onze winkels.

Indien je als betaalmiddel Klarna of Riverty kiest ga je akkoord dat Je minimaal 18+ bent om deze dienst te gebruiken. Als je op tijd betaalt, voorkom je extra kosten en zorg je dat je in de toekomst nogmaals gebruik kunt maken van de diensten van [Riverty of Klarna]. Door verder te gaan, accepteer je de Algemene Voorwaarden en bevestig je dat je de Privacyverklaring en Cookieverklaring hebt gelezen van [Riverty of Klarna]

4. Bevestiging bestelling

Nadat het systeem voornoemde betaling heeft aanvaard, bevestigt de verkoper de bestelling via e-mail.

5. Levering

Levering is enkel mogelijk in volgende landen: België, Nederland, andere landen op aanvraag.
De levering van het bestelde artikel gebeurt op het door de klant opgegeven adres, of door ophaling in een dpd of bpost afhaalpunt of in onze winkel.

Als de klant kiest voor afhaling in onze winkel, dan zijn er nooit verzendkosten, wel dient de aankoop betaald te worden via de webshop.

Wanneer de klant kiest voor verzending naar een dpd of een bpost afhaalpunt of adres naar keuze wordt een e-mail verstuurd met een track & trace informatie, dit gebeurt wanneer het pakket de eerste scan krijgt door de transportfirma.

Voor verzendingen via dpd, heeft deze vervoerder een extra service genoemd predict.

Op de dag van verzending informeert DPD de klant per sms of e-mail over de leveringsdag. Op verzoek kan je de levering dan nog tot drie dagen uitstellen.
Zonder tegenbericht levert dpd automatisch de volgende werkdag.
Op de leveringsdag ontvang je van dpd een bericht per sms of e-mail en zo weet je precies wanneer het pakket zal aankomen.

De leveringstermijn gaat pas in na ontvangst van betaling. Er wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke leveringstermijn. De leveringstermijn bedraagt minimaal 1 werkdag en maximaal 8 dagen na ontvangst van de betaling voor levering in België en Nederland, andere landen duren gemiddeld 3 tot 6 dagen.

De verkoper is niet aansprakelijk voor vertraging of uitblijven van de levering door toedoen van de vervoerder.

6. Retour

Conform de artikels VI 47-52 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de consument over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen.

Elk besteld artikel kan binnen veertien kalenderdagen worden teruggebracht of omgeruild voor een ander artikel in onze winkel. Het artikel dient in de winkel te worden afgegeven in de originele verpakking samen met het aankoopbewijs. De klant wordt naar keuze terugbetaald of ontvangt een tegoedbon.

De klant kan ook het artikel binnen de veertien kalenderdagen terugzenden. Een retour dient aangemeld te worden via email of via het online formulierde kosten van de retourzending zijn voor eigen rekening, Belgische klanten kunnen wij voorzien van een retourlabel aan een gunstig tarief, meer informatie hirover kan u vinden op de pagina “Verzenden & retourneren

In ieder geval wordt de retour enkel aanvaard indien het artikel onbevuild, onbeschadigd, ongewassen en ongedragen is en zich in de originele verpakking bevindt. Schoenen mogen enkel binnen en op een zuivere ondergrond worden aangepast.

Artikels met beschadigde verpakkingen, kunnen NIET geretourneerd worden.

Hygiënische artikelen kunnen NIET worden geretourneerd zoals: Fopspenen, zuigspenen, neusaspirators, babyflessen, borstcompressen, enz .. (omdat we niet van deze artikelen kunnen controleren of deze gebruikt zijn of niet)

Als artikels zoals hierboven vermeld toch geretourneerd worden, kunnen deze NIET terug betaald of vergoed worden. Wenst u het artikel dan alsnog terug dient u zelf op te draaien voor de verzendkosten hiervan. Indien u daar niet mee akkoord gaat worden de artikels weg geschonken.

De klant blijft verantwoordelijk voor de terugzending, en eventueel schade of verlies tijdens deze terugzending.

Na afhandeling van de retour wordt de klant door de verkoper terugbetaald op het rekeningnummer dat de klant invult op het retour formulier. De verkoper beschikt niet over de informatie hoe en met welk kaartnummer en/of rekeningnummer de klant heeft betaald. Indien gewenst, kan de klant ook opteren voor een tegoedbon. Hiermee kan een nieuwe bestelling worden geplaatst onder voorbehoud van wat is bepaald onder 3.

Voor een pakket dat retour komt omdat het niet is opgehaald bij een afhaalpunt, worden altijd retourkosten voor in rekening gebracht, de kosten zijn afhankelijk van de tarieven van het transportbedrijf die op dat moment van toepassing zijn. Dit bedrag zal afgetrokken worden van de terugbetaling van het aangekochte bedrag.

7. Garantie

Zoals opgelegd door de wettelijke bepalingen geldt voor al onze producten ook een wettelijke garantie.

Elk probleem of gebrek met betrekking tot de levering van een artikel, beschadiging of kwalitatieve tekortkoming moet binnen de zeven dagen schriftelijk worden gemeld via een aangetekend schrijven aan het adres: Baby- en kinderspeciaalzaak Thilo, Herentalsebaan 258, 2100 Deurne (België) of via een bericht op de contactpagina van de webshop of een mail [email protected].

Ingeval van gesignaleerde problemen moet de klant dit melden via een bericht op de contactpagina van de webshop of een mail [email protected] binnen de zeven dagen na ontvangst. Er wordt dan samen naar een oplossing gezocht. Indien de levering moet teruggezonden worden naar de verkoper, gebeurt dit op de wijze zoals vermeld onder 6. De kosten van verzending vanuit België en Nederland (mits een gepersonaliseerd label wordt opgemaakt zoals hoger omschreven onder 6) vallen ten laste van de verkoper. De verkoper biedt de in de wet voorziene garanties.

De verkoper is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foute behandeling van een artikel door de klant.

Een artikel met een aanvaard gebrek wordt kosteloos vervangen of hersteld. Indien de kosten van herstelling buiten verhouding zijn, behoudt de verkoper zich het recht voor het artikel te vervangen of om te ruilen door een gelijkaardig artikel.

8.  Handtekening en bewijs

De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering.

De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft.

Bij een eerste online bestelling of reservatie dient de klant de inschrijvingsprocedure te volgen. Hierna hoeft de klant zich slechts terug aan te melden om een nieuwe bestelling of reservatie te plaatsen.

De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. De bekrachtiging van de klant geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de website.

9. Aansprakelijkheid voor gebruik website

De website van de verkoper is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de klant over de producten en activiteiten van de verkoper. De verkoper heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

De verkoper heeft het recht om op ieder ogenblik de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien.

Wanneer er zich door omstandigheden fouten of vergissingen zouden voordien op de website,bv een verkeerde prijs of andere fouten,dan heeft de verkoper het recht om de bestelling te annuleren.

10. Bescherming van de privacy

De verkoper behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de klant te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de klant worden opgegeven bij inschrijving en/of bestelling als onrechtstreeks door bvb. Het gebruik van cookies, inschrijving nieuwsbrief, reserveringsaanvraag of bestelling.

De klant heeft overeenkomstig met de Wet van 8 december 1992 ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van de verkoper. Hiervoor kan de klant contact opnemen of via een bericht op de contactpagina van de webshop of een mail [email protected].

De klant kan zelf zijn gegevens wijzigen via zijn accountprofiel.

Welke gegevens worden door wie bewaard ?

Onze webshop is ontwikkeld door Lightspeed BV, alle gegevens worden bewaard en beveiligd op de servers van Lightspeed BV
Gegevens die Lightspeed bewaart zijn :

 • Voornaam, achternaam
 • Contactgegevens (e-mailadres, huisadres, telefoonnummer)
 • Taal
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • IP Adres
 • Locatiegegevens
 • Burgerservicenummer
 • Bankgegevens

Als u een bestelling plaatst via onze webshop, worden een deel van bovenstaande gegevens gedownload naar ons intern systeem.
Deze worden door op een server bewaart die eigendom is en beheert wordt door virtualcomputing , deze worden enkel gebruikt om bestellingen op te volgen en u in te lichten over de verzending of vragen omtrent uw bestelling.
De gegevens die wij bewaren zijn :

 • Voornaam, achternaam
 • Contactgegevens (e-mailadres, huisadres, telefoonnummer)
 • Locatiegegevens
 • bestelnummer
 • trackingcode

Deze gegevens worden door ons overgedragen aan de verzenddienst die zal in staan om de door u bestelde goederen van bij ons, naar u te transporteren.
En gebruikt hiervoor deze gegevens en zal deze bewaren op hun systemen.

Indien u gebruik maakt van klarna achteraf betalen, worden uw gegevens en de details van uw bestelling gedeeld met klarna. Klarna bewaard deze gegevens in hun eigen systemen om de betalingen te kunnen verwerken. Om te weten welke gegevens en hoe lang deze bewaard worden dient u contact op te nemen met klarna.

11. Intellectuele eigendom

Alle onderdelen van de site van de verkoper, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn exclusieve eigendom van de verkoper en auteursrechtelijk beschermd.
Gebruikers die over een eigen website beschikken en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link willen instellen tussen de eigen site en de startpagina van de verkoper, moeten hiervoor uitdrukkelijk toestemming vragen aan de verkoper.

12. Bevoegdheid en toepasselijk recht

Deze overeenkomst is onderworpen aan de bepalingen van het Belgische recht. Ingeval van betwisting zijn enkel de zetels van het arrondissement Antwerpen en desgevallend het Hof van Beroep te Antwerpen bevoegd. In geval van een geschil kan de klant terecht bij de geschillencommissie via het ODR-platform

13. Klantenkaart

We werken met een digitaal klantenkaartsysteem genaamd Loyalty dat ontwikkeld is door Lightspeed BV. Dit systeem werkt op basis van je email adres en telefoon nummer, deze gegevens zijn verplicht om de klantenkaart te kunnen gebruiken. Het loyalty systeem werkt als één geheel in onze fysieke winkel en kan tegelijk ook gebruikt worden op onze webshop. Aan de hand van het email adres en telefoon nr herkent het systeem de klant en worden de punten samengeteld. Op de webshop is het wel nodig om een account aan te maken, als u gebruik maakt om af te rekenen als gast, werkt het niet.

De persoonlijke gegevens worden gebruikt en bewaard zoals beschreven in "Bescherming en privacy".

Elke euro die je besteed bij het gebruik van de klantenkaart geeft recht op 1 punt. na het behalen van x aantal punten kan je deze omruilen voor een korting of een gratis product zols beschreven op de pagina : Klantenkaart Kortingen. Bepaalde producten (denk aan artikelen met korting tellen niet mee om punten te sparen.. dit staat ook altijd vermeld op de pagina Klantenkaart Kortingen.)

Het opgebruiken van punten kan je tijdens het afrekenen in de webshop of door dit te melden aan de kassa in onze fysieke winkel.

Via de webshop kan je in je account (onder het tabblad beloningen) nakijken hoeveel punten je reeds hebt verzameld, of vraag in de winkel er even naar, dan kijken we het voor je na. Na elke afgeronde verkoop krijg je automatisch een sms met een kort overzicht van je aantal verzamelde punten, met een linkje naar een webpagina, waar je al je informatie kan nakijken en bepaalde informatie zelf kan wijzigen. Deze webpagina werkt enkel op een telefoon, je kan deze ook hier terugvinden.

Kies uw taal
Kies uw valuta

Mijn account

Wachtwoord vergeten?

Recent toegevoegd

0
Vergelijk
Start vergelijking

Dit artikel is toegevoegd aan uw winkel wagen!
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »